Browsing: prćija

Reči na slovo P
1

Šta je to prćija? Imovina koju udovica donosi u brak naziva se prćija. Pojam prćija…