Browsing: parijentalni

Reči na slovo P
0

Parijetalni, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Parijentali je prisvojni pridev koji…