Browsing: Kalibracija

Reči na slovo K
0

Kalibracija

Kalibracija je reč latinskog porekla koja označava podešavanje instrumenata, udešavanje nečega prema određenoj meri. Kalibracija…