Browsing: inovativan

Reči na slovo I
1

Šta znači kada kažemo da je neko inovativan ili je nešto inovativno? U najopštijem smislu,…