Browsing: fatalno

Reči na slovo F
0

Šta znači fatalno? Fatalno je pridev koji se koristi da označi nešto što je neizbežno,…