Browsing: deklarisan

Reči na slovo D
1

Deklasiran, šta je to zapravo? Šta znači biti deklasiran? Biti deklasiran znači biti isključen iz…