Browsing: apologija

Reči na slovo A
1

Kakvo je značenje reči apologija? Pojam apologija označava odbranu, odbrambeni govor ili nastup, kao i…