Browsing: aksios

Reči na slovo A
0

Šta je to aksios? Aksios je liturgijski uzvik vernika u toku hirotonije crkvenoslužitelja. Aksios je…