Ljubavnica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ljubavnica?

Žena koja ima dugotrajnu ljubavnu vezu sa nekim muškarcem, sa kojim nije u braku naziva se ljubavnica.

Sam pojam ljubavnica predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te ne treba da nas začudi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Interesanto je da se ovaj pojam uvek koristi u negativnoj konotaciji, zbog čega su žene koje nose ovaj “epitet” veoma omražene.

Ljubavnica je termin koji se upotrebljava za ženu koja sa nekim muškarcem održava dugotrajnu ljubavnu vezu, a pri tome nije sa njim u braku. Posmatrano u užem smilslu, ljubavnica sa određenim muškarcem ima fizičku, odnosno intimnu vezu, dok posmatrano u širem smislu ona sa njim može imati i neku vrstu platonske veze (bez uspostavljanja fizičkog kontakta).

Ovaj termin ćemo koristi za situacije u kojima je muškarac već oženjen za neku drugu ženu, zbog čega njegov odnos i viđanje sa ljubavnicom nije javno.

Oni imaju dugotrajnu vezu koja podrazumeva da žive odvojeno, te se njihova veza ne može tretirati kao vanbračna zajednica.

Share.