Browsing: znači

Reči na slovo Dž
0

Šta je dženaza? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Islamski verski obred u kojem se vrši…

Reči na slovo D
0

Dramaturgija, šta je to zapravo? Šta znači dramaturgija, a šta drama? Naučna disciplina koja se…

Reči na slovo D
0

 Dominacija, šta je to zapravo? Šta znači dominirati? Dominacija je izraz koji se koristi da…

Reči na slovo B
0

Brutalnost, šta je to zapravo? Šta znači biti brutalan? Brutalnost je pojam koji se koristi…

Reči na slovo A
0

Autentičnost, šta je to zapravo? Šta znači biti autentičan? Autentičnost je pojam koji se koristi…

Reči na slovo A
0

Abdikacija, šta je to zapravo? Šta znači pojam abdikacija, a šta znači abdicirati? Abdikacija je…

Reči na slovo I
0

Šta je inicijativa? Šta znači pokrenuti inicijativu? Sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, odnosno…

Reči na slovo K
0

Šta je koncipiranje? Koncipiranje podrazumeva zamišljanje i pravljenje skice, plana ili nekog nacrta. Da il…

1 2