Browsing: tanano

Reči na slovo T
0

Šta znači tanano? Tanano je pridev koji označava nešto prefinjeno, tanko. Pojam tanano ranije je…