Browsing: redukcija

Reči na slovo R
0

Redukcija

Šta je to redukcija? Otpuštanje, oslobađanje, smanjenje ili smanjivanje naziva se redukcija. Do sada sigurno…