Browsing: pasivizacija

Reči na slovo P
0

Šta je pasivizacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Povlačenje od aktivnog, javnog delovanja, odnosno mirenje…