Browsing: palindrom

Reči na slovo P
0

Često čujemo da je neka reč ili rečenica zapravo palindrom. O kakvim rečima ili rečenicama…