Browsing: Kolonija

Reči na slovo K
0

Šta je to kolonija? Teritorija koja se nalazi izvan područja matične države i koja nema…

Reči na slovo K
0

Šta je to kolonija? Teritorija koja je u tuđem vlasništvu naziva se kolonija. Pojam kolonije,…