Browsing: intezivno

Reči na slovo I
0

Šta znači intenzivno? Intenzivno znači žestoko, jako, pojačano. Projam intenzivno se veoma često koristi, a…