Browsing: interferencija

Reči na slovo I
0

Šta je interferencija? Koje značenje ima interferencija u fizici? Interferencija je pojava uzajamnog dejstva talasa.…