Browsing: cilindar

Reči na slovo C
0

Šta je cilindar? Cilindar označava konveksno geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralernim ravnima…