Browsing: akciza

Reči na slovo A
0

Akciza

Šta je akciza? Koje značenje ima pojam akciza i kakva je to akcizna roba? Poseban…