Browsing: Reči na slovo J

Reči na slovo J
0

Justicija

Šta znači Justicija U pravnoj država se temelji na justiciji. Etimologija kaže da izraz justicija…

Reči na slovo J
1

Jurisdikcija

Termin jurisdikcija potiče od latinske kovanice jurisdictio, odnosno od reči jus, juris koja znači pravo…