Browsing: Reči na slovo I

Reči na slovo I
0

Globalizam, konformizam, dualizam, nacionalizam sve su to pojmovi koji se dodavanjem sufiksa “-izam” razlikuju od…

Reči na slovo I
0

Svakome se desi da potraži „pomoć“ u Pravopsu srpskog jezika, premda je gramatika srpskog jezika…

Reči na slovo I
0

Kod verbalnih sukoba, prepirki i rasprava često dolazi do insinuacija a nekad i do činjenično…

Reči na slovo I
0

Idiosinkrazija je reč grčkog porekla koja označava bilo fiziološku- fizičku, telesnu ili pshičku preosetljivost na…

Reči na slovo I
0

Interakcija je reč latinskog porekla i označava uzajamno dejstvo, uzajamno delovanje. To je medjusobno delovanje,…

Reči na slovo I
0

Šta znači reč inverzija? Inverzija je pojam koji je nastao od latinske reči inversio što…

1 11 12 13 14