Author Maja

Reči na slovo K

Kontradiktornost

Kada nastupa kontradiktornost? Koje značenje ima pojam kontradiktornost? Kontradiktornost kao izraz potiče iz latinskog jezika…

Reči na slovo T

Tron

Šta je tron, koje značenje ima imenica tron? Tron je presto, po pravilu uzvišena pozicija…

Reči na slovo I

Iver

Šta znači iver? Iver kao pojam označava piljevinu, opiljak, deo drveta. Iver se dobija tako…

Reči na slovo E

Enantem

Šta je enantem? Na kakvu vrstu kožnog poremećaja ukazuje enantem? Pojam enantem ili enantema označava…

Reči na slovo K

Kamuflaža

Šta je kamuflaža i u kakvim situacijama se koristi? Pojam kamuflaža ima značenje sakrivanja, maskiranja,…

1 2 3 21