Nekretnine

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su nekretnine? Koja je istorija nekretnina? Šta nekretnine predstavljaju danas i kakva je njihova isplativost?

Definicija

Nekretnina označava deo materijalne imovine fizičkog ili pravnog lica, a koji ne može da se pokreće sa svog mesta bez oštećenja ili uništenja. 

Pod nekretnine spadaju zemljišta, kao što su građevinsko, šumsko ili poljoprivredno zemljište. Na primer nekretnina je bašta ili plac koji imate. Takođe, nekretnine su objekti poput zgrada, stanova, kuća, industrijskih postrojenja i drugo. Nekretnina je bilo koji objekat na bilo kojoj lokaciji. 

Ukoliko želite da vidite luks nekretnine Boka Kotorska je idealno mesto da ujedno provedete i nekoliko dana na moru, ali nekretnina je isto tako i samo plac bez kuće na bilo kojoj lokaciji, tako da ih možemo posmatrati kao dosta širok pojam.

Prošlost nekretnina

Nekretnine su oduvek bile deo ljudske civilizacije. Još u davnim vremenima, u periodima kao što su Egipat, Mesopotamija i Grčka, postojala je potreba za stambenim prostorom i drugim vrstama nekretnina. U tim vremenima, posedovanje nekretnina bilo je privilegija rezervisana samo za privilegovane slojeve društva, kao što su kraljevi, plemići i bogati trgovci.

U Egiptu, nekretnine su bile simbol bogatstva i moći. Faraoni su gradili impozantne palate i hramove koji su služili kao njihova prebivališta i mesta obožavanja. Ove građevine su bile izuzetno luksuzne i ukrašene dragocenim materijalima poput zlata i dragog kamenja.

U Mesopotamiji, koja se prostirala na teritoriji današnjeg Iraka, Sirije i Turske, nekretnine su bile važan deo urbanih naselja. Gradovi poput Babilona i Ura bili su domovi hiljade ljudi, a njihove zgrade su bile građene od opeke i blata i često su imale više spratova.

U antičkoj Grčkoj, nekretnine su takođe bile važan deo društva. Osim stambenih zgrada, postojale su i javne građevine kao što su hramovi, pozorišta i gimnazije. Ovi objekti su bili mesta okupljanja i služili su za verske ceremonije, umetničke predstave i sportske aktivnosti.

Tokom vekova, koncept nekretnina se razvijao i menjao. U srednjem veku, feudalni sistem je imao veliki uticaj na posedovanje nekretnina, zemlja je bila osnovna imovina. Vlastelini su posedovali velike količine zemlje, dok su seljaci radili na tim zemljištima u zamenu za zaštitu i prava korišćenja dela zemlje. Ova zemljišta su se smatrala imovinom, jer su bila nepokretna i nisu mogla da se prenesu sa jednog mesta na drugo. 

Ovo je bio i period kada su dvorci i utvrđenja postali dominantni oblici nekretnina.

S razvojem industrijske revolucije, urbanizacija je dovela do velikog porasta potražnje za stambenim prostorom. Fabrike su privukle radnu snagu iz ruralnih područja, a gradovi su se širili kako bi zadovoljili potrebe rastuće populacije. Ovaj period je obeležen izgradnjom stambenih zgrada i industrijskih objekata.

Nekretnine danas

Nekretnine su neizostavan deo našeg svakodnevnog života. Kada je reč o stambenim nekretninama, tu se javlja potreba za sigurnim i udobnim prostorom za život. Ljudi traže domove koji će zadovoljiti njihove potrebe i pružiti im osećaj sigurnosti i sreće. Stanovi i kuće su mesta gde se stvaraju porodični trenuci, gde se rađaju uspomene i gde se osećamo zaštićeno. Svako od nas želi da pronađe idealno mesto za sebe i svoju porodicu, gde će se osećati srećno i ispunjeno.

Takođe, mnogi kupuju i traže vikendice ili kuće za odmor pa ljubitelji mora mogu biti primamljive nekretnine koje izlaze na more i koje su odlične i za izdavanje, a samim tim i vrlo isplative.

Sa druge strane, komercijalne nekretnine su bitne za poslovni svet. Preduzetnici i kompanije traže prostor za svoje kancelarije, prodavnice ili restorane. Ovi prostori moraju biti funkcionalni, estetski privlačni i pružati dovoljno prostora za rad i poslovanje. Tržni centri su takođe deo ove kategorije nekretnina, gde se okuplja veliki broj prodavnica i usluga, pružajući kupcima raznovrsne mogućnosti za kupovinu i zabavu.

Industrijske nekretnine su takođe važan segment ove industrije. Skladišta, fabrike i industrijski kompleksi su neophodni za proizvodnju i distribuciju robe. Ovi prostori moraju biti dovoljno veliki i opremljeni za efikasno obavljanje poslovnih aktivnosti. Industrijske nekretnine često privlače investitore koji žele da se uključe u proizvodnju ili logistiku.

Nekretnine kao posao

Nekretnine su postale jedan od najprofitabilnijih poslova današnjice, privlačeći sve veći broj ljudi koji žele da se uključe u ovaj sektor. Agencije za nekretnine i investitori igraju ključnu ulogu u ovoj industriji koja se neprestano širi i razvija. Prodaja, iznajmljivanje, upravljanje i razvoj nekretnina su samo neke od aktivnosti koje se odvijaju u okviru ovog posla.

Prodaja nekretnina je jedna od najčešćih aktivnosti u ovoj industriji. Agencije za nekretnine se bave pronalaženjem kupaca za različite vrste nekretnina, kao što su stanovi, kuće, poslovni prostori ili zemljišta. One pružaju usluge procene vrednosti nekretnina, organizuju razgledanje i pregovore između prodavaca i kupaca, kao i pravnu podršku tokom procesa prodaje.

Iznajmljivanje nekretnina je takođe veoma važan deo poslovanja sa nekretninama. Agencije za nekretnine pomažu vlasnicima nekretnina da pronađu odgovarajuće zakupce, sprovode proces selekcije, sklapaju ugovore o zakupu i dogovaraju kirije. Ova vrsta posla je posebno popularna u gradovima gde postoji velika potražnja za stanovima u zakup.

Upravljanje nekretninama je još jedan aspekt poslovanja sa nekretninama. Agencije za nekretnine pružaju usluge upravljanja nekretninama vlasnicima koji nemaju vremena ili znanja da se sami bave ovim poslom. Ove usluge uključuju održavanje nekretnina, naplatu kirije, komunikaciju sa stanarima i rešavanje svih problema koji se javljaju tokom zakupa.

Bavljenje nekretninama je jedna od najprofitabilnijih delatnosti danas. Investitori se bave kupovinom zemljišta i izgradnjom novih objekata, kao što su stambene zgrade, poslovni prostori, oblakoderi ili tržni centri. Ova vrsta posla zahteva detaljno istraživanje tržišta, planiranje, finansijsku analizu i saradnju sa arhitektima i građevinskim preduzećima.

Razvoj tehnologije i internet su značajno uticali na ovaj sektor. Danas, informacije o nekretninama su dostupne na internetu, što je omogućilo bržu i lakšu razmenu informacija između agencija, investitora, prodavaca i kupaca. Internet je postao glavni kanal za oglašavanje nekretnina, a društvene mreže su postale važan alat za promociju i povezivanje sa potencijalnim klijentima.

Nekretnine su složen i važan deo našeg društva. Kroz istoriju, one su se razvijale i prilagođavale potrebama ljudi. Danas, nekretnine su ne samo mesto za život ili poslovanje, već i sredstvo za investiranje i ostvarivanje profita, pa samim tim ključan deo tržišta. 

Share.