Akuzativ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Akuzativ, šta je to? Da li znate šta znači ova reč?

Akuzativ je četvrti padež u srpskom jeziku. Dobijamo ga na pitanja koga ili šta.

Čak iako niste baš pazili na časovima srpskog jezika nemoguće je da niste čuli za pojam akuzativ. Naime, reč je o izrazu koji se koristi u gramatici srpskog jezika i za koji bi trebalo svako od nas da zna. Po definiciji, akuzativ predstavlja četvrti padež u sprkom jeziku koji se dobija na pitanja koga ili šta.

Ukoliko je reč o imenicama koje označavaju osobe koristićemo pitanje koga, a za sve ostale imenice pitanje je šta. Ovaj termin je preuzet iz latinskog jezika, preciznije od reči accusativus, što znači tužiti, optužiti.

Obično on označava da neko ili nešto trpi radnju. Najčešće u rečenici ima službu objekta (pravog i nepravog), a može označavati i logički subjekat ili priloške odredbe. Akuzativ je zavisan padež koji se može upotrebi sa predlozima: u, na, o, pred, među, kroz, uz, niz itd. Kada se upotrebljava sa predlozima ima navedena značenja: vremena, mesta, načina i namene. Akuzativ koji se upotrebljava bez predloga može imati sledeća značenja:

značenje trpioca radnje (gde označava trpioca radnje koji je u rečenici izražen predikatom),

značenje nosioca stanja (gde označava pojam kojem je dodeljeno neko stanje, svojstvo, raspoloženje itd) i

značenje vremena (gde označava kada se nešto događa ili koliko dugo traje).

Akuzativ se javlja i u drugim slovenskim jezicima u kojima ima sličnu funkciju.

Primeri akuzativa u rečenicama:

-Nacrtao je drvo.

-Ona peva pesmu.

-Pozdravio se sa svima nama uz osmeh.

-Marko je premestio stolicu.

-Milan ide na posao kolima.

Share.