Abiogeneza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to abiogeneza? Da li znate kada se sve upotrebljava ovaj pojam?

Abiogeneza predstavlja hipotezu nastanaka živog sveta od nežive materije.

Sam pojam abiogeneza nije toliko čest na našim prostorima, pa se nemojte čuditi ako se do sada niste sreli sa njim i ne znate šta znači. Iako ga nema u svakodnenvoj komunikaciji prisutan je u brojnim naučnim disciplinama, pa ne bi bilo loše da se upoznate sa njegovim značenjem.

Abioeneza predstavlja hipotezu nastanka živog sveta od nežive materije, odnosno od nečeg poput organskih jedinjenja. Desila se otrpilike pre 4 milijarde godina i indirektno je dovela do nastanka svih živih sistema.

Abiogeneza se može raščlaniti na tri osnovna shvatanja:

  • Po jednom od njih uz pomoć abiogeneze mogli su nastati samo najprostiji jednoćelijski organizmi.
  • Drugo shvatanje nam pokazuje da je ona mogla usloviti i razvoj složenijih organizama (višećelijskih).
  • A treće shvatanje nam objašnjava da je proces abiogeneze moguć i u savremenim ekosistemima, ali novonastali organizmi neće dugo opstati jer će ih uništiti oni koji se bolje prilagođavaju.
  • Abiogeneza se drugačije naziva i teorija samozačenja. Izuzetno je značajna jer zahvaljujući njoj naučnici pokušavaju da otkriju koje su to hemijske reakcije uslovile nastanak života na našoj planeti. Istraživanja koja se sprovode u tom cilju su mahom bazirana na istraživanju samoreprodukcije molekula i njihovih komponenti. Postoje različite teorije o tome kako su nastali prvi živi organizmi, a dokazano je da brojni spoljni fakturi poput radijacije mogu dovesti do toga. Jedna od teorija smara da su različita nebeska tela poput asteroida i meteorida dovela život na zemlju. Ova informacija nas upućuje na to da je život već postojao u svemiru. Ako je verovati ovoj teoriji, život je počeo jo za vreme velikog praska pre više od 13 milijardi godina i to van planete Zemlje.
Share.