Gestikulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to gestikulacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gestikulacija predstavlja neverbalnu komunikaciju, odnosno pravljenje pokreta pri govoru celim telom, naročito ramenima i rukama.

Svakodnevno svi mi pravimo različite gestikulacije koje mnogo govore kako o našem karakteru, tako i o našim emocijama. Gestikulacija je veoma značajna za međuljudsku komunikaciju, a koliko nas je upoznato sa pravim značenjem ovog pojma?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam pojam gestikulacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od glagola gerere, što znači ponašati se. Gestikulacija je pojam koji se koristi da označi neverbalnu komunikaciju, odnosno pravljenje pokreta pri govoru celim telom.

Po definiciji, gestikulacija predstavlja set gestova, čiji pokreti služe za međuljudsku komunikaciju.  Razlikujemo pet tipova gestike: leksikalizovani, deiktički, slikoviti, metaforički i ritmički gestovi.

Kao što i sami znate, sve češće nas upućuju da nije važno samo šta kažemo već i naša gestikulacija, odnosno govor tela. Jedan od najviše korišćenih delova tela kada je gestikulacija u pitanju su ruke i ramena. One su veoma važan parametar kada želimo da pravilno protumačimo nečije namere, emocije, želje, stavove, itd.

Gestikulacija je oduvek bila zanimljiva tema za razmatranje, jer predstavlja ono što nesvesno želimo da kažemo tokom razgovora sa drugima. Kako bi što bolje razumeli sagovornika, njegov karakter i osećanja preporuka je da se tokom razgovora obrati pažnja na više faktora. Naime, pored očiju, ruke i pristiju, važan je i položaj ramena, kao i ekspresije lica koje neko pravi dok priča.

Primera radi, ako sa nekim razgovarate, a primetite da dok vi pričate on gleda u telefon, provlači rukama kroz kosu, lupka prstima po stolu, duboko uzdišre ili gleda okolo u prostoriji, to znači da mu je dosadno i da je veoma nezaintersovan za temu o kojoj pričate.

Zato sledeći put kada budele vodili razgovor sa nekim setite se da navike i stinice, kao što je govor tela mnogo govore o Vama, čak i više nego što možete da pretpostavite.

Share.

Leave A Reply