Voajerizam

0

Voajerizam, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje termin voajer?

Voajerizam predstavlja doživljavanje seksualnog zadovoljstva u tajnom posmatranju seksualnih odnosa, nagog tela ili bilo čega drugog što posmatrač nailazi da ga seksualno uzbuđuje.

S’obzirom da seks u moderno doba nije tabo tema, ne treba da nas čudi što smo svakodnevno u prilici da čujemo veliki broj izraza koji se vezuju za ovu oblast života. Pa tako i pojam voajerizam predstavlja jednu vrstu seksualnog čina.

Etimologija nas upućuje da je sam termin voajerizam potekao iz latinskog jezika, od reči voir u značenju gledati, posmatrati.

Po definiciji, voajerizam predstavlja doživljavanje seksualnog zadovoljstva u tajnom posmatranju seksualnih odnosa, nagog tela ili bilo čega drugog što posmatrač nalazi da ga seksualno uzbuđuje. Reč je o seksualnom uživanju koje pojedinci dobijaju posmatranjem određenih stvari.

Mnogi smatraju da je voajerizam ozbiljan poremećaj, a treba istaći da to nije pravilo. Naime, iako često ova vrsta uživanja postaje poremećaj i koči u zdravom razvoju seksualnog života, u nekim situacijama voajerizam je potpuno bezopasan.

Voajerizam se smatra poremećajem samo u situacijama kada pojedinac zamenjuje puni genitalni odnos sa njim. Ipak, u pojedinim zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva voajerizam ne samo da je zabranjen već se smatra seksualnim prekršajem.

Ovde treba istaći značenje još jednog izraza, a to je reč voajer. Voajer je naziv za osobu koja se uzbuđuje posmatranjem seksualnih odnosa, nagih tela, donjeg veša i slično.

Prema nekim pishološkim istraživanjima voajeri često mogu imati sklonost ka nasilju i određene karakterne osobine karakteristične za seksualne prestupnike. Neke od tih osobina su pažljivost, posvećenost detaljima, metodičko planiranje posvećeno odbariu itd.

Medicina svrstava voajerizam u parafiliju, odnosno patološku seksualnu sklonost.Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!