Orgazam

0

Šta je orgazam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Vrhunac seksualnog zadovoljstva naziva se orgazam.

Sam pojam orgazam veoma je čest na našim prostorima, te verujem da je većina upoznata sa njegovim značenjem. Ipak bitno je istaći da ga ne doživljavaju svi isto. I dok za jedne on predstavlja vrhunac uživanja, drugi ga smatraju samo jakim nagonom, a ima i onih koji tvrde da nisu u mogućnosti da dožive orgazam.

Etimologija nas uči da je sam pojam orgazam potekao od grčke reči οργασμός (orgasmós), što znači pohotan, pomaman, požudan. Orgazam se definiše kao složeni fiziološko- psihološki fenomen koji se javlja kao vrhunac seksualnog zadovoljstva.

Nakon orgazma dolazi do smanjivanja seksualnog uzbuđenja i dolazi do blagog osećaja spokojstva, kod nekih osoba čak i do grčenja mišića.

Bitno je napomenuti da postoji više različitih vrsta orgazma, kao i to da ga ljudi doživlajvaju na različite načine. Kod nekih on traje samo par sekundi, kod nekih par minuta, a ima i osoba koje trude da ga mogu doživljavati i po nekolko sati.

Sa fiziologijske tačke gledišta orgazam je refleksni događaj do kojeg dolazi zahvaljujući hormonima koje luči nadbubrežna žlezda. Naime, nakon što ovih hormone dođu u dodir sa krvi naše telo počinje da oseća promene poput podrhtavanja mišića, ubrzavanja daha, pojačanog znoja, a krv ulazi u sva tkiva i organe, posebno u polne što dovodi do njihove nabreknutosti i veće osetljivosti.

Na samom vrhuncu uzbuđenja javlja se orgazam koji predstavla pražnjenje živčane i mišićne napetosti uz poseban osećaj užitka koji je jedinstven za svakog čoveka.

Muški orgazam je nešto jednostavnije od ženskog i on se ispoljava u vidu lučenja sperme. Reč je o prirodnoj i refleksnoj pojavi do koje mušarac može doći veoma brzo. Kod žena ovaj proces je dosta zamršeniji, te 10% žena nikada nije doživeo orgazam, a preko 40% ga redovno glumi.


Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!