Galicizmi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su galicizmi? Šta se sve može svrstati pod galicizme?

Sinonim za tuđenice u jeziku jesu galicizmi.

Na šta se odnosi pojam galicizam? Pre svega, da bi bili što precizniji, galicizam se odnosi na reči iz francuskog jezika koje su preuzete u svom originalu i tako do daljnjeg ostale i danas.

Ipak galicizmi kao reči su toliko prilagođene jeziku u kojem se upotrebljavaju da se menja pisanje svojstveno jeziku u koji je preneta reč, kao i izgovor istih.

Na primer, abažur je reč koja se koristi u srpskom jeziku, a vodi poreklo iz francuskog jezika od reči abat-jour u prevodu senka, odnosno šešir na lampi. Tako je sa mnogim galcizmima koji su i danas aktuelni pa i u svakodnevnom govoru.

U suštini, pod galicizmom se može svesti svaka reč koja je francuskog porekla a u upotrebi je u srpskom jeziku. Obično se koriste u zemljama koje su bile pod uticajem francuske kulture. U našem jeziku ima dosta reči francuskog porekla a za koje i ne znamo da su tuđenice.

Jednostavno bi se moglo objasniti da su galicizmi francuske reči u nekom tuđem jeziku.

Kao što postoje galicizmi, tako postoje i germanizmi, anglicizmi i turcizmi.

Odličan primer je i reč balet, koja je preuzeta od francuske reči belette u prevodu vrsta klasičnog plesa. Zatim deža vi, odnosno na francuskom le déjà-vu označava ono što je već viđeno. Reč deranžirati, takođe, preuzeta od francuske reči derange u značenju uznemiravati i td.

Share.