Falus

0

Šta je falus? Da li znate tačno značenje navedenog pojma?

Falus je naziv za bilo koji objekat koji imitira oblik penisa u erekciji.

Interesanto je da je termin falus bio dosta zastupljeniji ranijih godina kada je seks bio jedna od glavnih tabu tema, dok se danas kada je društvo dosta otvorenije po pitanju seksa, pojam falus dosta ređe upotrebljava.

Falus je latinska reč za penis, ali ova reč se koristi da označi bilo koji objekat koji imitira oblik penisa u erekciji. Svaka slika ili predmet koji svojim izgledom makar i simbolično podseća na muški polni organ, može se odnositi na falus. Ipak u praksi je da se za ove objekte koristi termin falusan (falusan simbol).

Falusni simboli predstavljaju plodnost, ali i kulturne implikacije koje su na bilo koji način povezane sa muškim polnim organom ili muškim orgazmom. Poznati su još od drevnih vremena kada su korišćeni pre svega za određene obrede sa ciljem da se podstakne plodnost.

Etimologija nas uči da je sam termin falus potekao iz latinskog jezika, od reči phallus, što znači penis. Bitno je istaći da je ova reč u latinski dospela iz grčkog jezika, preciznije od reči φαλλός, koja ima korene u praindoevropskoj reči  bʰel, što znači naduti, naduvani, naduvati.

Posmatrano kroz istoriju reč falus najpre je korišćena u staroj Grčkoj da označi duguljasti komad drveta na kojem je bila obešena maketa penisa u erekciji, napravljena od kože crvene boje. Korišćen je za različite verske obrede, a pre svega one posvećene Bogu Dionisu. Zatim ovu reč kreću da koriste Rimljani i Egipćani kao simbol plodnosti.Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!