Tabakera

0

Šta je tabakera?

Kutija za duvan, cigarete ili burmut naziva se tabakera.

Sigurno ste bili u prilici da čujete za pojam tabakera, a verujem da je velika većina i upoznata sa njegovim značenjem. Za one koji nisu baš informisani kada je reč o ovom pojmu, sledi kratko obašnjenje.

Etimološki posmatrano termin tabakera potiče iz italijanskog jezika od reči tabacco, što znači duvan. Tabakera se definiše kao kutija za duvan cigarete ili burmut. Obično se pravi od metala, ali postoje i drvene ili kožne tabakere.

Sam dizajn tabakere je veoma jednostavan jer se sastoji iz jedne ili dve pregrade u kojima se odlaže i čuva duvan. One se prave u malim dimenzijama kako bi mogle da stanu u džep. Danas, postoje tabakere različitih dimenzija, boja i dizajna.Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!