Aberdar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aberdar?

Vatreno oružije koje se koristi da objavi nešto naziva se aberdar.

Poznato je da se jezik prilagođava potrebama koje nameće savremeno društvo, te ne treba da nas čudi što se pojedine reči zaboravalju. Pojam aberdar spada u jednu od tih reči, koja se danas na prostorima naše zemlje gotovo uopšte ne koristi, iako je ranije imala dosta veliku primenu.

Ako posmatramo sa etimološke strane termin aberdar potekao je od turske reči haberdar u značenju top ili puška. Obično je reč o vatrenom oružju kojim se nešto objavljuje.

Aberdar može biti svako vatreno oružje koje služi da objavi početak ili kraj nekog događaja ili pojave. Primera radi, početak trke objavljuje se pucnjom iz pištolja. U tom smislu pištoj predstavlja aberdar jer služi da ostale informiše o početku trke.

Share.