Migracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je migracija?

Promena stalnog mesta boravka pojedinca ili neke grupe ljudi naziva se migracija.

Verujem da je većina čula za pojam migracije koji je relativno čest na našim prostorima. U slučaju da nekome nije baš najjasnije koje je značenje ove reči, sledi objašnjenje.

Etimološki gledano termin migracija potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči migration, što znači selidba. Migracija se najjednostavnije definiše kao promena stalnog mesta boravka pojedinca ili neke grupe ljudi.

Reč je o izrazu koji se koristi da opiše fizičko kretanje pojedinca ili više ljudi iz jednog područja u drugo. Migracija postoji oduvek, a sa vekovima menjao se samo njihov oblik i značaj. Razlozi za nastanak migracija su brojni i one su usko povezane sa strukturom stanovništva, razvojem proizvodnih snaga, reprodukcijom, urbanizacijom i teritorijalnim rasporedom.

Brojne su podele migracija pa tako one mogu biti dobrovoljne i prinudne, organizovane i stihijne, stalne i privremene, ekonomske i neekonomske i td. Pojmovi kao što su emigracija i imigracija odnose se na migracije međunarnodnih razmera.

Ljudi koji vrše migraciju nazivaju se migrant, a zavisno od toga da li se useljavaju ili iseljavaju iz određene zemlje mogu biti emigrant, imigranti i doseljenici.

Bitno je istaći da se u genetici, termin migracija koristi da označi osnovne mehanizme kojim se ostvaruje razmena gena između populacija iste vrste. Kao takve one mogu promeniti genetičku ravnotežu populacije.

Share.