Apstinirati

0

Šta znači apstinirati?

Apstinirati znači uzdržavti se od zadovoljenja nekih prirodnih potreba kao što su hrana, polni odnosi, alkoholna pića, cigarete.

Često se može čuti pojam apsitnirati koji većina ljudi uglavnom vezuje za uzdržavanje od polnih odnosa. Ipak, ova reč ima mnogo šire značenje.

Naime, apsinitrati znači uzdržati se od zadovoljenja nekih prirodnih potreba poput hrane, alkoholnih pića, cigareta i tome slično. Uglavnom je reč o religijskim ili ritualnim zabranama ili pak uzdržavanju iz medicinskih razloga

Ako posmatramo sa etimološke strane, termin apsinirati potekao je od latinske reči abstinentia, što znači uzdržavanje. Dakle, apstinirati znači izbegavati neku zavisnost, odnosno uzdržavati se od konzumacije nečega što može biti štetno po nas.

Brojne su podele apstinencije, pa tako one mogu biti stalne ili povremene, privremene ili sekundarne i td. Najpoznatija i najkontroverznija svakako je seksualna apstinencija koja podrazumeva suzdržavanje od polnih aktivnosti.

Interesantno je da se ljudi odlučuju za apstinenciju iz različitih razloga. I dok jedni to rade zbog religije ili običaja, drugi to rade zbog zdravlja, treći zbog sprovođenja samokontrole, a u novije vreme poznata je apstinencija zbog fizičkog izgleda, odnosno lepote.

U rimskom pravu, izraz apstinirati koristi se za odricanje naslednika, odnosno za njegovo pravo da ne prihvati prezaduženu ostavštinu.


Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!