Masturbacija

0

Šta je masturbacija?

Seksualna stimulacija naziva se masturbacija.

Za pojam masturbacija čuli smo gotovo svi i verujem da je većina upoznata sa njegovim značenjem.

Najjednostavnije rečeno masturbacija predstavlja samozadovoljavanje. Masturbacija se definiše kao seksualna stimulacija vlastitih genitalija koja se obično obavlja sve do tačke postizanja orgazma.

masturbacija

Sam termin potiče iz Biblije, kada je reč onanija korišćen za Onanov greh. Naravno, tada je ova reč imala nešto drugačije značenje, a danas se odnosi aktivnost erotskog samostimulisanja.

Iako se stimulacija obično izvodi ručno, to nije pravilo. Naime, mogu se koristiti i određeni predmeti ili sprave, a takođe je moguće kombinovati sve ove predmete. Dakle, čovek koristi različite vrste nadražaja svojih erogenih zona kako bi se sve više uzbudio i na kraju dostigao vrhunac – postigao orgazam.

U širem smislu pod masturbacijom se smatra i uzajamno zadovoljavanje koje obavljamo sa partnerom. Masturbacija žena od masturbacije muškaraca razlikuje se iako su studije pokazale da koriste slične tehnike i preference.

Svaki čovek različito doživljava masturbaciju, te njena učestalos zavisi od čoveka do čoveka, a bitno je istaći da pol i uzrast u tome nemaju veliki uticaj. Psiholozi su ustanovili da se potreba za masturbacijom rađa još u periodu najranijeg detinjstva.

Sa medicinskog stanovništva mastrubacija je zdrava i nije posledica nikakvog mentalnog ili fizičkog poremećaja. Interesantna je činjenica da masturbacija potiče još od antičkog doba čemu svedoče brojni crteži.

Ljudi nisu jedina bića koja se samozadovoljavaju, jer to isto rade i životinje.


Share.

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!