Mural

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to mural?

Slika urađena na zidu, plafonu ili nekoj drugoj velikoj permanentnoj zidanoj površini naziva se mural.

Pojam mural dugi niz godina u upotrebi je na našim prostorima. Kako nespada u reči koje se često koriste, često ljudi ne znaju njegovo značenje.

mural

Sam termin mural potiče iz španskog jezika i najjednostavnije rečeno predstavlja sliku urađenu na zidu. Mural se definiše kao slika koja je urađena na bilo kojoj velikoj permanentnoj zidanoj površini.

U širem smislu mural se odnosi na slikarsku kategoriju koja je postala popularna zahvaljujući umetničkom pokretu – muralizmu.

Poznato je da je slikanje po zidovima oduvek bilo veoma aktuelno, što pre svega pokazuju brojne slike koje se nalaze po zidinama crkva i manastira. Poznato je da kako bi se slika održala na zidu, naročito ako je reč o spoljnom zidu na koji utiče i sunce, kiša i silčno potrebno je koristiti adekvatan materijal, kako bi ista bila što trajnija.

Dakle, mural se crta sa određenim tehnikama kao što je seko ili fresko koje koriste pigment otopljen u vodi. Boja se može nanositi na suv ili vlažan malter.

Ovde je bitno izdvojiti razliku između sve popularnijih grafita i murala. I dok mural predstavlja sliku na zidu, grafiti su znakovi, potpisi, izreke i slično koji se obično nalaze napisani na zidu kako bi iskazali mišljenje koje pojedinac ima o nekoj temi.

Za razliku od njih mural je potpuna slika koja ima svoju estetsku vrednost. Brojni murali postali su deo istorije, te su isti od izuzetne umetničke vrednosti.

Neki od najpoznatijih murala datiraju još iz praistorije, poput slika koja se nalaze u Francuskoj u pećini Lascaux. Najveći mural koji se nalazi na Balkanskom poluostruvu dug je neverovatnih 240 metara i nalazi se u Crnoj Gori u Bijelom Polju.

Share.