Kripta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kripta?

Kripta je podzemna grobnica koja se nalazi ispod svetišta crkve.

Izraz kripta veoma je popularan i često se koristi u svakdonevnom govoru, mada ponekad i u pogrešnom značenju. Gledajući čuvenu seriju „Priče iz kripte“, mnogi su uvrstili ovu reč u svoj rečnik i rado je koriste. Ipak bitno je istaći koje je pravo značenje ove reči i kada je možete upotrebljavati.

kripta

Pojam kripta potiče iz grčkog jezika od reči κρυπτη i predstavlja  grobnicu ispod svetišta crkve koja je vremenom čak i proširena, te se u mnogim crkvama koristi i kao samostalna kapela.

Prvobitno kripta je bila reč kojom se označavala posebna prostorija u katakombama koja je služila za obrede i sahrane mučenika. Kasnije ovaj pojam počinje da se koristi kako bi se u crkvama označio prostor za grobnicu ili za čuvanje relikvija, koji se obično nalazi ispod svetišta crkve.

Kod hrišćana kripta je predstavljala podzemni hodnik u kojim su hrišćani dolazili i slušali bogusluženje, a takođe ovo je bio i prostor gde su sahranjivali mrtve.

U širem značenju kripta je svaka prostorija koja se nalazi ispod javne građevine.

Share.