Ciničan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Cinican

Šta znači biti ciničan?

Cinik je osoba koja se svemu podsmeva.

Etimolozi kažu da izraz ciničan potiče od starogrčke reči κυνισμός, kynismós što znači oponašanje psa. Tako da se u figurativnom smislu odnosi na drskost, grubu otvorenost ili bestidnost.

Ako pokušamo da izvedemo definiciju, cinik bi bio čovek potpuno i jednako ravnodušan kako prema dobrom tako i prema zlu. Zato se za cinika kaže da je osoba koja se svemu podsmeva, što govori o veoma bezobzirnom ponašanju. Cinik je prema tome i bezobrazan i drzak i protivi se svim društvenim formama i okvirima.

U prenesenom značenju ciničan je bestidnik , ali i zajedljivac koji se često odriče, čak ne retko, i prezire sve kulturne vrednosti, te uopšte lepo ponašanje.

Ciničan čovek nije bez razloga takav, obično su razočarani u život i zbog toga sve podvrgava sumnji i nepoverljivom stavu prema svima. Cinizam je više izbor, način, odnosno pogled na svet ili život.

Takođe, treba praviti razliku između cinizma, ironije i sarkazma. Premda svako može biti ciničan, tj. kritikovati sve i svakoga uz negativnu konotaciju, pogrešno je povezivati cinizam sa nekim posebnim talentom, inteligencijom ili smislom za humor.

Za vreme Sokratovog učenika Antistena (IV vek pre nove ere) njegovi sledbenici verovali su da su najveća dobra u životu odsustvo želja i vrlina, sa što većom prirodnošću i kao takvi dobili su naziv cinici. Kasnije se ovo učenje izvrglo u često i potpuno zanemarivanje svih običaja i vrednosti.

Share.