Nekrofil

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Iako se često ne čuju reči nekrofilija, nekrofili, znate li šta znače te reči?

Nekrofilija je reč grčkog porekla. Nastala je od reči nekros (leš, mrtav) i philia (ljubav). Izraz nekrofilija predstavlja pojavu skrnavljenja leša spolnim opštenjem sa njim.

Nekrofilija predstavlja uživanje u posmatranju leševa ili njihovih delova, sve do seksualnog odnosa sa njima.

Nekrofil

U širem smislu reči, može da podrazumeva i svaku opsednutost sa smrću i sklonost takvim temama.

Nekrofilija je psiho-seksualni poremećaj. Često je povezan sa drugim teškim poremećajima. Nekrofilija ne mora imati uvek seksualne motive kao glavne, već preuzimanje totalne kontrole, osećaj moći nad smrti i smrtnosti. Naravno, neophodno je ozbiljno, sistematično lečenje nekrofila.

U Srbiji su zabeleženi slučajevi nekrofilije, ali ona nije česta pojava. Srećom po sve nas, bar u nečemu da smo zaista bolji od drugih!

Share.