Browsing: značenje reči

Reči na slovo Č
0

Šta je čamotinja? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Neprijatno osećanje izazvano…

Reči na slovo R
0

Rimejk, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje ovog pojma? Ponovno snimanje tema starih…

Reči na slovo D
0

Šta je dizurija? Znate li koje je tačno značenje ovoga pojma? Simptom koji predstavlja bolno…

Reči na slovo M
0

Šta je moralnost? Šta znači moralnost, a koje značenje ima termin moralan? Moralnost se definiše…

Reči na slovo J
1

Jodlovanje, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Poseban način narodnog pevanja bez…

Reči na slovo V
0

Šta je vagabundo? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Vagabundo je naziv za skitnicu, probisveta, a…

Reči na slovo I
0

Indicija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam indicija, a koje indikacija? Znak koji…

Reči na slovo S
0

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Stilska figura kojom se jedan pojam…

Reči na slovo A
0

Autosugestija, šta je to? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma? Autosugestija predstavlja mentalni…

1 2 3 65