Browsing: značenje reči

Reči na slovo T
0

Šta je tajfun? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Tajfun je vrsta…

Reči na slovo I
0

Institucija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje pojma institucija? Institucija je socijalna ustnova čije…

Reči na slovo R
0

Šta je resor? Šta znači i kada se sve koristi ovaj pojam? U doslovnom prevodu…

Reči na slovo I
0

Šta je to investicija? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Ulaganje radi sticanja…

Reči na slovo P
0

Prozodija, šta je to zapravo? Šta označava i kada se koristi ovaj pojam? Lingvistička disciplina…

Reči na slovo D
0

Denzitet, šta je to? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Denzitet je pojam koji se…

Reči na slovo R
0

Šta je romantizam? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma? Kulturni…

Reči na slovo S
0

Šta je siperak? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Siperak je turcizam koji se koristi da…

1 2 3 68