Browsing: šta znanči

Reči na slovo A
0

Šta znači askurđel? Askurđel je pojam koji se koristi za muškog pretka sedmog kolena koji…

Reči na slovo S
0

Šta je svest? Sveukupnost vlastititih psihičkih doživljaja i psihičkih procesa naziva se svest. Da li…