Browsing: očuh

Reči na slovo O
0

Šta znači očuh? Osoba muškog pola koja zamenjuje oca u slučaju da se majka ponovo…