Browsing: definicija

Reči na slovo S
0

Šta je sonata? Sonata je naziv za muzičku kompoziciju koja ima tri ili četiri stava.…

Reči na slovo P
0

Šta su to potomci? Srodnici po prvoj, drugoj ili trećoj liniji nazivaju se potomci. Svima…

Reči na slovo P
0

Šta su polisaharidi? Celuloza, skrob i glikogen spadaju u najrasprostranjenije polisaharide. Polisaharidi spadaju u grupu…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč konverzacija? Veština interpersonalnog komuniciranja naziva se konverzacija. Na razne načine svako je…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kolegijum? Društvo osoba koje su međusobno vezane istim zvanjem naziva se kolegijum.…

Reči na slovo M
0

Šta je mutacija? Mutacija se definiše kao promena redosleda nukleotida u DNK koja se trajno…

Reči na slovo P
0

Šta je psihologizam? Teorija u kojoj se psihološkim činiocima pridaje odlučujući značaj u objašnjavanju društva…

Reči na slovo K
0

Šta je kauterizacija? Sagorevanje rane u cilju sprečavanja daljeg procesa naziva se kauterizacija. Ako niste…

Reči na slovo R
0

Šta je rinoskopija? Rinoskopija je metoda pregleda kojom se utvrđuje stanje unutrašnje strukture nosa. Da…

1 2 3 81