Reči na slovo R
0

Šta znači referisati? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Referisati je latinska reč koja ima značenje…

Reči na slovo D
0

Šta je dizurija? Znate li koje je tačno značenje ovoga pojma? Simptom koji predstavlja bolno…

Reči na slovo M
0

Šta je moralnost? Šta znači moralnost, a koje značenje ima termin moralan? Moralnost se definiše…

Reči na slovo J
1

Jodlovanje, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Poseban način narodnog pevanja bez…

Reči na slovo V
0

Šta je vagabundo? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Vagabundo je naziv za skitnicu, probisveta, a…

Reči na slovo I
0

Indicija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam indicija, a koje indikacija? Znak koji…

Reči na slovo N
0

Koje značenje ima termin nevesta i kada se sve upotrebljava? Nevesta je termin koji označava…

Reči na slovo S
0

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Stilska figura kojom se jedan pojam…

1 3 4 5 6 7 208