Reči na slovo N
0

Šta je Ndzamena? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ndžamena je glavni grad Čada.                          Igrajući se…

Reči na slovo A
0

Šta je atribucija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Atribucija je pojam koji označava davanje ili…

Reči na slovo K
0

Šta je kontribucija? Saznajte tačno značenje navedene reči. Zajednički prinos naziva se kontribucija. Iako ne…

Reči na slovo K
0

Šta je komocija? Koje značenje ima navedeni pojam? Komocija je termin koji se koristi za…

Reči na slovo M
0

Šta je mistrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mistrija je vrsta zidarskog alata koja služi…

Reči na slovo E
0

Šta je erudicija? Šta znači kada kažemo odlikuje erudicijom? Erudicija predstavlja načitanost, učenost, visoka obrazovanst.…

Reči na slovo A
0

Šta je alotropija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje alotropska modifikacija? Pojava da se…

Reči na slovo P
0

Proskomidija, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Proskomidija predstavlja prvi deo Svete…

Reči na slovo A
0

Šta je azimut?  Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Azimut predstavlja pravac definisan sa uglom u…

1 3 4 5 6 7 217