Reči na slovo M
0

Šta je manevar? Za koga obično vezujemo ovaj pojam? Organizovani pokret radi postizanja cilja naziva…

Reči na slovo T
0

Šta je talmud? Kakvo ima značenje za Jevreje? Svojevrstan Zakonik Jevreja naziva se Talmud. Kao…

Reči na slovo T
0

Šta je to taktika? Za koga sve možemo reći da „ima dobru taktiku“? Veština vođenja…

Reči na slovo Š
0

Šta je to šovinizam? Kakav odnos imaju šovinisti prema drugim narodima? Pristalica šovinizma naziva se šovinista.…

Reči na slovo S
0

Šta je socijalizam? Koje su karakteristike socijalistikog društvenog uredjenja? Specifično društveno uređenje naziva se socijalizam. O…

Reči na slovo L
0

Šta je licemerje? Ko su licemeri? Drugi izraz za licemrje jeste obmanjivanje. Bolji sinonim za…

Reči na slovo K
0

Šta je to kritika? Da li je dobro kritikovati i na koji način? Svojstveno kritici…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam kontinuitet? Neprekidnost nekog niza naziva se kontinuitet. Suprotan diskontinuitetu, pojam kontinuitet otkriva…

Reči na slovo K
0

Šta je kapitalizam? Svojevrsni ekonomski i društveni sistem naziva se kapitalizam. Osnovno sredstvo kapitalizma jeste…

1 2 3 4 5 6 188