Reči na slovo V
0

Vavedenje, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Praznik koji označava ulazak svete…

Reči na slovo V
0

Šta je veto? Šta znači staviti veto na nešto? Veto je latinska reč koja doslovno…

Reči na slovo V
0

Voajerizam, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje termin voajer? Voajerizam…

Reči na slovo B
0

Šta su bukagije? Saznajte tačno značnje navedenog pojma. Gvozdeni okovi na nogama zatvorenika se nazivaju…

Reči na slovo B
0

Šta je buksna? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Buksna je klema…

Reči na slovo B
0

Brutalnost, šta je to zapravo? Šta znači biti brutalan? Brutalnost je pojam koji se koristi…

Reči na slovo B
0

Šta je brucoš? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Studenti prve godine fakulteta ili više škole…

Reči na slovo B
0

Šta je Bošnjak? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Bošnjak je naziv…

Reči na slovo B
0

Šta je breme? Šta znači nositi svoje breme? Breme je pojam koji se koristi da…

Reči na slovo B
0

Šta su botovi? Znate li koje je pravo značenje navedenog pojma? Botovi su softverski roboti,…

1 2 3 4 5 6 237