Reči na slovo P
0

Šta znači pašenog? Pašenog je pojam koji se koristi da označi muža ženine sestre (svastike).…

Reči na slovo Š
0

Šta znači šurak? Šurak je naziv za ženinog brata. Poznato je da su Srbi jedan…

Reči na slovo S
0

Šta znači snaja? Snaja je termin koji se koristi da označi sinovljevu, bratovljevu ili sestrićevu…

Reči na slovo Z
0

Šta znači zet? Suprug Vaše ćerke ili sestre je vama zet. U bračnim odnosima jasno…

Reči na slovo T
0

Šta znači tast? Tast je naziv za oca Vaše supruge. U nekim krajevima naše zemlje…

Reči na slovo S
0

Šta znači svekar? Svekar je naziv za muževljevog oca. Jedan od opšte poznatih pojmova kada…

Reči na slovo B
0

Šta znači bratić? Bratić je sin Vašeg strica ili tetke. Poznato je da se za…

Reči na slovo S
0

Šta znači sestrić? Sin jedne sestra u odnosu na druge sestre ili braću naziva se…

Reči na slovo P
0

Šta su to potomci? Srodnici po prvoj, drugoj ili trećoj liniji nazivaju se potomci. Svima…

1 2 3 4 5 6 162