Reči na slovo M
0

Šta je mistrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mistrija je vrsta zidarskog alata koja služi…

Reči na slovo E
0

Šta je erudicija? Šta znači kada kažemo odlikuje erudicijom? Erudicija predstavlja načitanost, učenost, visoka obrazovanst.…

Reči na slovo A
0

Šta je alotropija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje alotropska modifikacija? Pojava da se…

Reči na slovo P
0

Proskomidija, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Proskomidija predstavlja prvi deo Svete…

Reči na slovo A
0

Šta je azimut?  Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Azimut predstavlja pravac definisan sa uglom u…

Reči na slovo K
0

Šta je katihizis? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Katihizis je naziv za knjigu vere…

Reči na slovo S
0

Šta je serologija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem i definicijom navedenog pojma? Nauka…

1 2 3 4 5 6 216