Reči na slovo P
0

Proaktivnost, šta je to? Šta znači biti proaktivan? Proaktivnost je izraz koji se upotrebljava da…

Reči na slovo D
0

Šta je destrukcija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Izazivanje propasti, uništavanje, pustošenje se drugačije naziva…

Reči na slovo I
0

Šta je inicijativa? Šta znači pokrenuti inicijativu? Sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, odnosno…

Reči na slovo A
0

Šta je akustika? A šta znači kada kažemo da je nešto akustično? Grana fizike koja…

Reči na slovo F
0

Šta je frekvencija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Frekvencija je termin koji označava učestalost, tj.…

Reči na slovo S
0

Šta je to sintagma? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Uređena grupa reči spojena u…

Reči na slovo K
0

Korelacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Korelacija predstavlja stanje uzajamne ili…

Reči na slovo D
0

Delatnost, šta je to zapravo? Koje je tačno značenje ovog pojma? Delatnost se definiše kao…

Reči na slovo N
0

Šta je norma? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog…

Reči na slovo M
0

Koje značenje ima pojam magija? Šta je crna, a šta bela magija? Čarolija, odnosno činjenje…

1 2 3 4 5 204