Reči na slovo A
0

Šta je anekumena? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Anekumena je prostor na planeti Zemlji na…

Reči na slovo M
0

 Šta su maniri? Šta znači kada kažemo da neko ima lepe manire? Maniri predstavljaju put…

Reči na slovo P
0

Šta je punktiranje? Koje značenje ima navedeni pojam? Punktiranje je medicinski pojam koji se koristi…

Reči na slovo M
0

Šta je makartizam? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma. Makartizam je politički…

Reči na slovo A
0

Šta je autokratija? Šta znači kada kažemo autokratski, a šta znači autokrata? Oblik vladavine u…

Reči na slovo N
0

Šta je Ndzamena? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ndžamena je glavni grad Čada.                          Igrajući se…

Reči na slovo A
0

Šta je atribucija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Atribucija je pojam koji označava davanje ili…

Reči na slovo K
0

Šta je kontribucija? Saznajte tačno značenje navedene reči. Zajednički prinos naziva se kontribucija. Iako ne…

Reči na slovo K
0

Šta je komocija? Koje značenje ima navedeni pojam? Komocija je termin koji se koristi za…

1 2 3 4 5 216