Reči na slovo M
0

Šta je mustra? Da li znate koja sve značenja ima ovaj pojam? Uzorak, primerak nečega…

Reči na slovo R
0

Ko je riskantan? Šta znači kada čujemo da je u pitanju riskantan posao? Raskantan je…

Reči na slovo R
0

Šta je raritet i koje značenje ima? Raritet je pojam koji označava retkost, koji opisuje…

Reči na slovo E
0

Šta znači glagol eskivirati? Koje značenje ima pojam eskivirati? Eskivirati znači – izbeći nekog ili…

Reči na slovo S
0

Šta je skamija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Skamija je školska klupa. Skamija je pojam…

Reči na slovo J
0

Šta je judikatura? Koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve upotrebljava? Judikatura je…

Reči na slovo A
0

Šta je antinomija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Protivrečnost između dva zakona ili uopšte između…

Reči na slovo P
0

Šta je počinak? Šta znači izraz „poći na počinak“? Počinak je stanje mirovanja tela, odnosno…

1 2 3 4 5 189