Reči na slovo R
0

Reč recenzent je nastala od latinske reči recensens što znači ocenjivač, kritičar. To je čovek…

Reči na slovo P
0

Reč prokurator je latinskog porekla nastala od reči procurator koji je označavao namesnika provincije, to…

Reči na slovo P
0

Reč pretenciozno je francuskog porekla I znači uobraženo. To je situacija kada otpočnemo neku akciju…

Reči na slovo P
0

Reč piktogram potiče od latinske reči pictus, što znači slikan, naslikan. Piktogrami su grafički simboli…

Reči na slovo O
2

Reč oportunizam je nastala od latinske reči opportunus što znači povoljno, odgovarajuće. Oportuniste postoje u…

Reči na slovo N
0

Reč notoran je latinskog porekla i označava nešto što je opšte poznato, što je javno.…

Reči na slovo M
0

Mošus je reč latinskog porekla i označava miris polnog sekreta jelena, masti trbušne žlezde jelena,…

1 225 226 227 228 229 244