Reči na slovo F
0

Fijasko predstavlja veliki neuspeh. Potpuni neuspeh. To je situacija kada vest o nečijem neuspehu odjekne…

Reči na slovo E
0

Emancipacija je reč latinskog porekla i označava oslobođenje od položaja zavisnosti i sticanje slobode i…

Reči na slovo B
0

Bujon je reč francuskog porekla i predstavlja čistu mesnu supu, dobijenu kuvanjem mesa u vodi…

Reči na slovo B
0

Biotehnologija prestavlja skup bioloških aktivnosti sa iljem dobijanja nekog proizvoda ili ostvarenja nekog procesa. Pa…

Reči na slovo A
0

Avangarda je reč francuskog porkla, nastala od sintagme reči avant – ispred i garde -straža.Označava…

Reči na slovo A
0

Arijanci su pristalice učenja sveštenika Arija, koji je službovao u Aleksandriji u Egiptu, i koji…

Reči na slovo K
0

Ako znate da je pojam kleptoman, odnosno kelptomanija sastavljen od dve grčke reči i to…

Reči na slovo T
0

Trafikant – reč koja se često koristi u svakodnevnom životu i znači prodavac duvana, trgovac.…

Reči na slovo P
0

Prozaičan je reč latinskog porekla i označava nešto što je obično, svakodnevno. Pojam se obično…

1 207 208 209 210 211 228