Reči na slovo D
0

Denzitet, šta je to? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Denzitet je pojam koji se…

Reči na slovo R
0

Šta je romantizam? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma? Kulturni…

Reči na slovo S
0

Šta je siperak? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Siperak je turcizam koji se koristi da…

Reči na slovo P
0

Šta je podrivanje? Šta znači podrivati zemlju? Podrivanje je termin kojim se opisuju delatnosti koje…

Reči na slovo D
0

Šta je diverzija? Šta znači kada kažemo da je neko izveo diverziju? Diverzija označava distrakciju,…

Reči na slovo M
0

Šta je marksizam? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Marksizam predstavlja skup filozofskih…

1 2 3 4 208