Reči na slovo C
0

Šta znači reč cokule? Teške i jake kožne cipele nazivaju se cokule. Pojam cokule spada…

Reči na slovo T
0

Šta je to timpanon ? Trouglast reljefima ukrašen prostor koji se nalazi iznad prozora i…

Reči na slovo R
0

Šta je to resorpcija? Proces prelaska lekovite supstance sa mesta primene u sistemsku cirkulaciju naziva…

Reči na slovo I
0

Šta je to impresum? Impresum predstavlja zakonsku obavezu da se na određenom štampanom delu obavezno…

Reči na slovo B
0

Šta je to banket? Velika gozba koja se obično pravi u nečiju čast naziva se…

Reči na slovo N
0

Šta je to nirvana? Nirvana je pojam koji koriste đanisti i budisti kako bi opisali…

Reči na slovo D
0

Šta je to distribucija? Najjednostavnije rečeno distribucija predstavlja raspodelu. Pojam distribucija latinskog je porekla i…

Reči na slovo O
0

Šta je to odraz? Slike predmeta u svojoj spoznaji nazivaju se odraz. Svi mi svakodnevno…

Reči na slovo D
0

Šta je to demarkacija? Utvrđivanje granične linije na osnovu ugovora i postavljanje graničnih zakona naziva…

Reči na slovo S
0

Šta je to silabus? Silabus predstavlja kratak sadržaj o određenom predmetu. Svi oni koji studiraju…

1 156 157 158 159 160 243