Reči na slovo D
0

Šta je to dizartrija? Poremećaj govora koji se ispoljava u smetnjama u stvaranju glasova naziva…

Reči na slovo M
0

Šta je to mejtef? Mejtef označava islamsku versku osnovnu školu. Reč mejtef ili mekteb kako…

Reči na slovo R
0

Šta znači readmisija? Najjednostavnije rečeno readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke…

Reči na slovo M
0

Šta je to matinee? Matine znači prepodne. Izraz se takođe upotrebljava i da označi jutarnju…

Reči na slovo M
0

Šta je to marva? Marva znači stoka. Pojam marva slabo se koristi na prostorima naše…

Reči na slovo M
0

Šta je to mimezis? Mimezis znači imitiranje, odnosno oponašanje koje je izraz umetničkog dela. Mimezis…

Reči na slovo I
0

Šta znači indikovano? Indikovano znači  najava, oznaka, pokazivanje odnosno upućivanje. Veliki broj nas čuo je…

Reči na slovo P
0

Šta znači progresivno? Najjednostavnije rečeno progresivno znači napredno. U svim sferama javnog života pogotovo kod…

Reči na slovo R
0

Šta je to Raguza? Raguza je italijanski naziv za Dubrovnik. Verujem da ste svi čuli za…

1 156 157 158 159 160 208