Reči na slovo P
0

Koje je značenje reči pajtaš? Verovatno ste više puta u različitom društvu čuli da neko…

Reči na slovo N
0

Šta znači pridev nativan? Definicija za pojam nativan je široka i ima šarenoliko značenje: prirodan,…

Reči na slovo K
0

Šta su Komiti? Komiti (latinski comes) je reč koja u prevodu ima značenje: neregularni ratnik i pripadnik…

Reči na slovo S
0

Šta znači kada kažemo da je neko stacionaran ili stacionarni? Pojam stacionaran označava osobu ili…

Reči na slovo B
0

Šta znači “Bonaca”? Bonaca je pojam koji se na Mediteranu koristi da označi stanje mora…

Reči na slovo B
0

Šta je to biosistematika? Biosistematika predstavlja klasifikaciju živih bića. Svi oni koji su pažljivo pratili…

Reči na slovo M
0

Šta znači rezonovati? Rezonovati znači donositi razumne zaključke. Glagol rezonovati sve više je u upotrebi…

1 156 157 158 159 160 240